Onze certificaten

Wij zijn al enkele jaren gecertificeerd voor Voedselveiligheids Bewijs Loonwerk (VBL).

Wij garanderen een goede en veilige manier van telen door certificering van de geteelde producten. Dit houdt in dat er maatregelen in acht worden genomen om een optimale voedselkwaliteit te kunnen waarborgen aan onze afnemers en de eindgebruiker.

Ook zijn wij zijn gecertificeerd voor Veiligheid Checklist Aannemers (VCA). Veel bedrijven besteden opdrachten uit aan aannemers die VCA gecertificeerd zijn, dan mag de opdrachtgever erop vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu niet in gevaar brengt.