Archeologische werkzaamheden

Wij ondersteunen Archeologen bij hun werkzaamheden. Archeologen zijn op zoek naar een rustige en nauwkeurige machinist. Archeologen willen natuurlijk dat er gewerkt wordt met een super scherpe bak waarmee zeer nauwkeurig en zorgvuldig gewerkt kan worden.

De ondersteunende werkzaamheden die wij uitvoeren bestaan onder andere uit:

  1. Het terrein met een klepelmaaier glad maken.
  2. De vegetatie weghalen.
  3. Het terrein afzetten met bouwafzetting
  4. De archeoloog ondersteunen bij zijn onderzoek
  5. Na afronden onderzoek zal de grond worden teruggebracht in de oude staat. Wij doen dit in lagen om verzakking tegen te gaan.