Asbest vooronderzoeken in de grond

Met een 3,5 ton midikraan met overdruk systeem gaan we proef sleufjes graven van 50 cm breed. Het materiaal verkregen uit deze sleufjes verwerken we met een trilzeef met watersproei installatie. Vanwege de watersproei installatie is het vochtigheidspercentage van de grond hoog genoeg om zonder perslucht te kunnen werken. Sarneringskleding is hierdoor niet benodigd.