Bermen egaliseer machine

Met ons zelf ontworpen systeem zijn wij in staat om stuk gereden bermdelen volledig te herstellen. Bij deze herstelwerkzaamheden is het nodig om nieuw materiaal aan te voeren. Het 1 à 2 keer per jaar laten uitvoeren van deze herstelwerkzaamheden geeft een optimaal verzorgde en kwalitatieve berm. De berm zal in de tussen periodes niet opnieuw stuk gereden worden door passerende auto’s.

Aanleg sportvelden

Wij bieden ondersteunend werk bij het aanleggen of onderhouden van sportvelden. Zo graven wij gebieden uit waar een sportveld ingericht gaat worden of helpen wij bij de volledige vernieuwing of onderhoud van bijvoorbeeld een tennisbaan.

Uitgraven en aanleggen natuur zwemvijver of poel

Met ons materieel kunnen wij voor u een volledige natuur zwemvijver of poel uitgraven. Wij verzorgen de aanleg van deze zwemvijver of poel volledig van A tot Z. Neemt u contact met ons op zodat we het rustig kunnen bespreken.

Aanleg natuurlijke pracht particulieren tuinen

Wij leggen natuurlijke pracht particulieren tuinen aan volledig naar uw wens. Wij zullen wel een adviserende rol aannemen als het gaat om het borgen van de kwaliteit van de tuinen die wij aanleggen.

Berm- en Slootonderhoud

Berm en slootonderhoud is vaak een onderschatte taak die over het algemeen te lang wordt uitgesteld. Wij onderhouden graag uw bermen en sloten. Heeft u bijvoorbeeld al kennis gemaakt met ons zelf ontworpen bermen egaliseer machine?

Behalve het maaien van de sloot zullen wij natuurlijk ook het slootmaaisel direct opruimen. Zo laten wij geen maaisel resten achter in de sloot na het slootonderhoud.

Stedelijk baggeren

In stedelijk gebied worden jaarlijks sloten en vijvers gebaggerd. Het baggeren in stedelijk gebied kunt u aan ons uitbesteden. Uitvoeren van bagger werkzaamheden is voor meerdere redenen erg belangrijk. De belangrijkste is het (water)milieu en om verstoppingen te voorkomen. Dus de doorstroming van water te bevorderen.

Damwanden intrillen

Damwanden worden voornamelijk gebruikt om bestaande hoogteverschillen in een gebied te waarborgen. Damwanden worden onder andere gebruikt voor parkeergarages met meerdere verdiepingen, bruggen, kelders en tunnels.

Het intrillen van deze damwanden is een nauwkeurige aangelegenheid waarbij er gebruik gemaakt wordt van zwaar materieel. Deze werkzaamheden kunt u zorgeloos aan ons uitbesteden.

Planten en verplanten van grote bomen

Het (opnieuw) planten en verplanten van grote bomen is niet iets wat je ‘even’ kan doen. Er zijn natuurlijk veel zaken waarmee rekening gehouden dient te worden. Denk daarbij aan de wortels die natuurlijk gegroeid zijn onder de grond bij het verwijderen van een boom, maar ook bij het verplanten van een grote boom is het van belang dat deze wel verder zal groeien en niet zal afsterven.

Gladheidsbestrijding en sneeuwschuiven

In de winterperiode is er in Nederland nog wel eens kans op sneeuw. Hiervoor dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden zoals strooien. Vervolgens bij een grote hoeveelheid sneeuwval zal er ook sneeuw geruimd moeten worden. Het strooien van zout als voorzorgsmaatregel en het schuiven van sneeuw wanneer er veel sneeuw is gevallen behoort ook tot de werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren.

Opknappen van onverharde wegen

U kent het wel, een onverharde weg die nodig aan een opknapbeurt toe is. Vaak zitten deze wegen vol met onverwachte kuilen waardoor de weg eigenlijk niet echt meer begaanbaar is. Wij helpen u graag bij het oplossen van het probleem bij deze wegen en zullen de eigenlijk niet langer begaanbare onverharde weg weer helemaal voor u opknappen.

Keerwanden zetten

Het vervangen, verplaatsen of onderhouden van keerwanden behoort tot onze mogelijkheden. Met ons materieel en expertise is dat bijna kinderspel geworden.

Aanleg riool en infiltratiesystemen

Het aanleggen, onderhouden of vervangen van ons riool is een toch vaak onderschatte klus. Wat zijn de voorbereidingen die getroffen moeten worden? Wat zijn de risico’s die we lopen? Kunnen we overal goed bij? Weten we zeker dat we op de juiste plek aan het graven zijn? etc.

Wij nemen al deze zorgen bij u uit handen en zullen dit project van A tot Z voor u uitvoeren.