Landmeetwerkzaamheden

Het goed inmeten als voorbereiding van de bouwwerkzaamheden is van zeer groot belang. Het is het fundament van het hele project. Als er bij het inmeten fouten worden gemaakt zal hier het hele project onder lijden.

Het inmeten is onder andere belangrijk bij de volgende projecten:

  • Bepalen hoekpunten van een nieuw te bouwen huis met GPS
  • Inmeten van de breedte, diepte en locatie van een nieuwe sloot
  • Riool, leidingen en kabels onder de grond inmeten

Omdat wij met de meest moderne en flexibele meetapparatuur werken kunnen wij tot 1 milimeter nauwkeurig onze meetwerkzaamheden uitvoeren.